Enter a website, keyword, tag of your interest.

Jadili Lahaja Za Kiswahili

1

Kiswahili kilikuwa na lahaja nyingi kutokana na lugha mbalimbali za Kibantu zilizochangia mle. Tangu karne ya 19 lugha ilianza kuenea barani kwa njia ya biashara.

  • Site info & statistics: view
2

mwanzo mwema wa kutamka kuwa Kikae ni lahaja ya Kiswahili ambayo iko karibu sana na lugha za ukanda wa pwani ya Mrima. Utamaduni wa Kiswahili hiki

  • Site info & statistics: view
3

ya haja hii ni kuchaguliwa kwa Kiswahili, hususani lahaja ya Kiunguja itumike ... Utungaji wa Kamusi za Kiswahili za lugha moja au lugha mbili, utabidi utiliwe

  • Site info & statistics: view
4

matumizi ya lahaja za Kiswahili na kundi la pili ni wale wapendeleao zaidi lugha za Kibantu. Pamoja na mgawanyo huu, wazo la msingi ni kwamba lahaja pamoja na lugha

  • Site info & statistics: view
5

Jadili. 2. Dhihirisha tofauti iliyopo kati ya dhana ... ukitoa mifano mwafaka, eleza sifa zo zote tano za lugha. 6. a) Kwa kurejelea wataalamu watatu, eleza maana ya lahaja.

  • Site info & statistics: view

Related Entries

Other websites on this keyword

Kwa mfano Kingereza kinazungumzwa tofauti Marekani, Uingereza, na Australia na katika hizo nchi zinazozungumza Kingereza kuna mamia ya lahaja za Kingereza na kila lahaja ...

gharama za uendeshaji gharika gharika gharika gharika gharika-ghariki-ghariki ghariki-gharikisha-gharikisha gharikisho gharikisho-gharimia-gharimia-gharimu

gharama za uendeshaji gharika gharika gharika gharika gharika-ghariki-ghariki ghariki-gharikisha-gharikisha gharikisho gharikisho-gharimia-gharimia-gharimu

jadili jadilisha jafi jahabia jahabika jahabiwa jahanum jahazi jahina jaketi jalaleni jalali jaliana jalizwa jamani jambakoti jambikika jambikisha jamia jamiiana

of Kiswahili Research, University of Dar es Salaam. It has been edited by Walter Bgoya ... za kienyeji kama lugha za kufundishia huko Afrika kujenga uwezo, hasa ...

... ac.uk baadhi ya miundo na kanuni za sarufi zao licha ya umuhimu wa lahaja ... Jadili na kuonyesha msimamo wako. 2 ... MAJIBU YA MASWALI YA SARUFI YA KISWAHILI (1) MAKALA ZA ...

[Swahili Plural] ngoma za kumbwaya [Part of Speech] noun ... [Swahili Word] -jadili [Part of Speech] verb [English Word ... kiti kyake mepambiwa [Miiraji] {mfano kutoka Kiswahili cha ...